Nhân ngày lễ tình nhân, chàng nhắn cho nàng: "Anh rat nho em, tang em hai cai hon dai".
Đọc xong, cô nàng nổi giận đùng đùng, gọi điện để mắng chàng một trận.


Nghe chàng giả thích, nàng mới biết là mình hiều nhầm, hóa ra chàng muốn tặng nàng hai cái hôn dài.