các bác cho e hỏi sao e cài theme chỉ cài được hình ảnh , còn giao diện computer thì không thay đổi gì cả mặt dù e đã tải theme có giao diện computer rất đẹp