kết quả từ 1 tới 1 trên 1
 1. #1
  conchodom1990's Avatar
  conchodom1990 đang off
  Thành Viên Thứ: 113804
  Ðến từ: Tỉnh Khác
  Bài gởi
  2
  Giới tính: Nữ
  Yahoo: conchodom1990@yahoo.com
  Thanks
  0
  Thanked 5 Times in 2 Posts

  thơ hay: MẸ DẠY CON

  M dy con
  Nghe lời mẹ dạy nhớ nghe con
  Tam tòng là mối giữ cho tròn

  Tứ đức mối giềng lòng khăn khắn

  Phận làm nhi nữ nhớ nghe con

  Chữ
  công làm việc đừng biếng nhác
  Xem xét làm lành nhớ nghe con

  Chữ
  dung thứ lỗi cho kẻ quấy
  Bồi đắp gia đình nhớ nghe con

  Chữ
  ngôn lời nói cho nhân đức
  Kính mẹ thờ cha nhớ nghe con

  Chữ
  hạnhbốn điều làm cho trọn
  Cách ăn thói ở nhớ nghe con

  Dẫu cho muôn khổ con chớ nệ

  Miễn đạo cho tròn nhớ nghe con

  Sớm lo công việc cho cha mẹ

  Chiều tầm đạo hạnh nhớ nghe con

  Nhẫn nhẫn oan gia đều tiêu hết

  Nhịn nhịn thời xong nhớ nghe con

  Ai chê con dại con có trí

  Chớ giận chi người nhớ nghe con

  Kẻ chê con yếu thì con mạnh

  Con đừng ghét kẻ nhớ nghe con

  Người quấy với con con thứ lỗi

  Kẻ xấu tha người nhớ nghe con

  Lánh xa kẻ dữ con vô họa

  Tầm chốn người lành nhớ nghe con

  Cứ tưởng câu lành nơi trong trí

  Mãi làm đức hạnh nhớ nghe con

  Nối gót liền chơn qua bể khổ

  Theo mẹ về ngôi nhớ nghe con

  Chen lấn làm chi cuộc đời mộng

  Trăm cay ngàn đắng nhớ nghe con

  Chẳng thà dưa muối qua cảnh khổ

  Mỹ vị mà đau nhớ nghe con

  Sớm kệ chiều kinh dằn tánh hỏa

  Dập tắt lửa lòng nhớ nghe con

  Cải rau hẩm hút qua ngày tháng

  Dưa muối bền lòng nhớ nghe con

  Con ơi! Hãy nhớ lời mẹ dạy

  Một tấm lòng thành nhớ nghe con

  Thân con dầu có vùi cát bụi

  Mưa nắng đừng sờn nhớ nghe con

  Mai cơm chiều cháo con đành vậy

  Xin được chữ lành nhớ nghe con

  Cảnh thế vui chi rồi lại khổ

  Mỗi đạo là nhàn nhớ nghe con

  Tu luyện nhọc nhằn trong một buổi

  Ngàn năm tự tại nhớ nghe con

  Chịu khó đắng cay cùng thế sự

  Rồi về cảnh cũ nhớ nghe con

  Ai có mắng,con lơ tai điếc

  Làm ngơ lấp mắt nhớ nghe con

  Mượn tánh dại khờ qua bể khổ

  Lấy đời làm đạo nhớ nghe con

  Chọn tiếng ngọt ngon khuyên kẻ quấy

  Lựa lời chỉ dạy nhớ nghe con

  Chớ nói với người lời cay đắng

  Lấy điều lễ phép nhớ nghe con

  Con ơi! Mẹ dặn lời cặn kẽ

  Phải ráng làm tròn nhớ nghe con

  Bát nhã thuyền sang qua rước trẻ

  Mau mau mẹ đợi nhớ nghe con

  Cảnh xưa còn đó con đâu vắng

  Ngôi cũ còn đây nhớ nghe con

  Mẹ con xa cách ngàn thu đấy

  Thương xót lòng này nhớ nghe con

  Mẹ cho con xuống nơi trần thế

  Phải chịu chia lìa nhớ nghe con

  Ngày nay mẹ xuống dìu dắt trẻ

  Đạo đức là đường nhớ nghe con

  Nhẫn được một điều đi một bước

  Nhịn hoài mau tới nhớ nghe con

  Kẻ thế chê con ngàn muôn việc

  Như trau ngọc sáng nhớ nghe con

  Người có nhục con cho đến thế

  Như lửa thử vàng nhớ nghe con

  Sen nở dưới bùn không lẩm ướt

  Cư trần chẳng nhiễm nhớ nghe con

  Bạch ngọc chờ con về đặng thưởng

  Huỳnh kim đợi trẻ nhớ nghe con

  Động đình cảnh cũ mau về ngự

  Bồng đảo mẹ chờ nhớ nghe con

  Tửu cúc vui chơi nơi cung nguyệt

  Thơ thần ngâm vịnh nhớ nghe con

  Khi thời non nước khi vân cẩu

  Lúc động đình hồ nhớ nghe con

  Con ơi! Trổi bước mau về đến

  Để mẹ đợi chờ nhớ nghe con

  Muôn năm có một kỳ khai đạo

  Sớm bước mau về nhớ nghe con

  Con nhắm chon ngay đường chánh đạo

  Cứ bước lên hoài nhớ nghe con

  Con ơi! Chèo xuôi qua bể khổ

  Thuyền từ vững lái nhớ nghe con

  Dầu cho gió nghịch buồm một cánh

  Con giữ lái chèo nhớ nghe con

  Sông mê ngui ngút ngoằn khói lửa

  Bể khổ luân trầm nhớ nghe con

  Con ơi! Trăng tỏ vừng mây áng

  Ngọc sang mà lu nhớ nghe con

  Bởi tại chẳng chùi nên bụi lắm

  Trau tria thì sáng nhớ nghe con

  Mẹ thương lắm con, con còn dại

  Đem lời chỉ dạy nhớ nghe con

  Người nói quấy con con chớ giận

  Đừng hờn người đó nhớ nghe con

  Kẻ nói xấu con con cam chịu

  Đừng rầy người đó nhớ nghe con

  Mẹ dạy các con từng nét dấu

  Cách ăn thói ở nhớ nghe con

  Người quấy mặc người con chớ quấy

  Miễn con ở phải nhớ nghe con

  Hai bên tả hữu thần soi xét

  Chứng có đất trời nhớ nghe con

  Luật của thiên đình qua chẳng lọt

  Mảy may không khỏi nhớ nghe con

  Người có ác tâm làm chuyện ác

  Con làm chuyện lành nhớ nghe con

  Ai khôn lớn tiếng càng mang họa

  Con dại ít lời nhớ nghe con

  Kín miệng đó là con có trí

  Hở môi mang họa nhớ nghe con

  Họa phước không chừng theo lỗ miệng

  Tại kêu nó đến nhớ nghe con

  Tích ác thì là đều gặp ác

  Làm lành lành đén nhớ nghe con

  Ở quấy có người đem trả quấy

  Phải làm phải trả nhớ nghe con

  Con có ghét người người ghét lại

  Thương người người mến nhớ nghe con

  Con có ghét người trời ghét lại

  Thương người trời mến nhớ nghe con

  Ai có ghét con con không chết

  Để trời phân xử nhớ nghe con

  Con giữ đạo lành trau sửa tánh

  Mẹ cho con phước nhớ nghe con

  Con ơi! Phải chịu thân gió bụi

  Mưa nắng đừng sờn nhớ nghe con

  Thời con chưa gặp trăng chưa tỏ

  Nước cạn chân bày nhớ nghe con

  Thân con phận gái thân bề liễu

  Tứ đức ráng gìn nhớ nghe con

  Nội trợ tề gia khăn sửa trắp

  Tam tùng phận gái nhớ nghe con

  Sớm kệ trau tria tầm chơn lý

  Chiều kinh mở trí nhớ nghe con

  Tương rau hẩm hút chờ vận tới

  Dưa muối đợi thời nhớ nghe con

  Niềm xưa gương sáng trăng in nước

  Ước được gái lành nhớ nghe con

  Mẹ ở bên sông còn chờ đợi

  Con về cho kịp nhớ nghe con

  Con có đi về đem tứ đức

  Tam tùng con gánh nhớ nghe con

  Noi theo đường đó mà đến sớm

  Để bước lần dò nhớ nghe con

  Tháng đợi trông con mòn đôi mắt

  Năm chờ mỏi dạ nhớ nghe con

  Mau mau bước sớm thuyền qua rước

  Rước trẻ đem về nhớ nghe con

  Dạ xưa vắng vẻ không thấy bong

  Bến cũ còn chờ nhớ nghe con

  Kêu rước khách trần không kẻ đến

  Thuyền chèo mỏi cánh nhớ nghe con

  Con ơi! Để bước sang thuyền đạo

  Mẹ rước con về nhớ nghe con

  Đắm chi thế sự mùi tục lụy

  Bể ái trầm luân nhớ nghe con

  Đến chốn đạo mầu qua nghiệp chướng

  Cửa không toan gỡ nhớ nghe con

  Tuy xác của con nơi phàm tục

  Tâm con lìa thế nhớ nghe con

  Trí tịnh phật tiên đều ở trí

  Tâm xa ma quỷ nhớ nghe con

  Con muốn tìm đâu coi chơn lý

  Bằng sái thời thôi nhớ nghe con

  Con ơi! Mẹ dặn lời cặn kẻ

  Mẹ chỉ phân rành nhớ nghe con

  Giả chơn hai lẽ con phân biệt

  Tà chánh lọc lừa nhớ nghe con

  Xét kỹ cho rành câu chơn lý

  Suy cùng phải quấy nhớ nghe con

  Nước nọ có trong còn có đục

  Trăng tỏ còn mờ nhớ nghe con

  Mẹ dạy con không sai sót

  Con ráng làm tầm nhớ nghe con

  Đạo vốn tại tâm không xa cách

  Mở trí thì tường nhớ nghe con

  Hễ biết đạo rồi lòng phải giữ

  Chí tâm hành thiện nhớ nghe con

  Con ở nơi trần lo hành đạo

  Mẹ về bồng đảo nhớ nghe con

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Vui lòng
  để ủng hộ diễn đàn. Thanks!

 2. 2 Thành viên cảm ơn conchodom1990 vì bài viết hữu ích:

  coicute (13-06-2012), Hồng Phượng (13-06-2012)