Tuyệt đỉnh kung fu
Biết dừng đúng lúc
Suýt thì...
Tí chết mà vẫn "tác nghiệp"
Một cái nhấc tay "bình thản" cứu được 2 tính mạng
Lướt nhanh như gió
Cảnh sát cũng không tha
Ô tô và xe máy cũng phải dè chừng xe đạp
Ngược đường ngược lối tí tông nhau
Khi container đánh võng
May mà nhanh chân
Liều mình như chẳng có
Hậu quả đứng sát đường ray là như thế này đây
Mạn hạ cánh "chuồn chuồn đạp nước"
Lộn vài vòng và "tủm"
Tình huống nguy cấp