Ong yêu Bướm - nhưng Bướm lại yêu Ốc Sên !

Ong hỏi bướm :
- Tại sao em không yêu anh?
Bướm trả lời không do dự:
- Vì Ốc Sên có nhà riêng, còn anh ở nhà tập thể ngại và nóng bỏ mẹ !