Chúng ta có đang thực sự quý trọng những gì ông cha ta đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu để gây dựng nên ?