Chuông Mơ.................................................. .......................

Áo em trắng cả sân trường trắng .
Tan học chiều nay có ngẩn ngơ ?
Chiều nay anh ở xa lăng lắc
Không cách chi về đón tiểu thơ !

Chiều nay anh ở đất bon chen .
Cái mộng tan theo cái thấp hèn .
Cái thực lem theo ngày sống vội .
Không cách chi dài phút nhớ em !

Chiều nay em bước ngang giáo đường .
mắt Chúa chắc buồn thăm thẳm hơn .
Chắc cây thánh giá thành di tích .
Chuyện một người chuộc tội hoài công !

Chiều nay em còn măng tóc mai .
Hay đã lao tâm luống bạc rồi ?
Chiều nay vừa đến giờ tan học .
Hay vừa buông cuốc chặm mồ hôi ?

Chiều nay em bước trên quê hương .
Chắc tóc không còn óng ả chuông .
Chắc chuông không mượt nâng tà tóc .
Chắc tóc và chuông đã ... đoạn trường !

Chiều nay em trên quê hương .
Chắc Chúa chẳng nhìn như mọi hôm .
Bởi vì mắt Chúa và em đã .
Lóng lánh vùi chôn ngấn lệ lòng !

Áo em trắng cả sân trường trắng .
Tan học trong đời anh thẩn thơ .
Đời anh quên, nhớ, quên... nhiều lắm!
Chiều chiều xứ Mỹ cũng chuông mơ ...


**Nguyễn Tất Nhiên**