bạn cho mình hỏi sao mình download ko đc 1/2 ranma engsub vậy? bạn chỉ mình với