Khi họ đã quyết tâm muốn giành lấy cái gì, thì họ sẽ nỗ lực lắm đó!
me.zing.vn/b/matngu12chomsao# -
Hạng 1: Nhân Mã 95%

Hạng 2: Ma Kết 90%

Hạng 3: Song Tử 88%

Hạng 4: Bạch Dương 85%

Hạng 5: Cự Giải 80%

Hạng 6: Sư Tử 76%

Hạng 7: Thiên Bình 70%

Hạng 8: Kim Ngưu 60%

Hạng 9: Thiên Yết 55%

Hạng 10: Song Ngư 52%

Hạng 11: Xử Nữ 46%

Hạng 12: Thủy Bình 40%