Với Giá 2tr GD ở Giá Rai Ai MUA PM SDT 0188 289 298 9 Đt Nhé Nt k trả lời ........................................