Đúng là chỉ có tình bạn là bền vững

mười mấy năm trôi qua,mà chúng ta vẫn thế.có gì bền vững hơn...