Cũng đơn giản thôi ko có j to tát cả ^^ Chỉ cần vào google và gõ 1 trong các dork sau:


Mã:
inurl:”CgiStart?page=”
inurl:/view.shtml
intitle:”Live View / – AXIS
inurl:view/view.shtml
inurl:ViewerFrame?Mode=
inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
inurl:axis-cgi/jpg
inurl:axis-cgi/mjpg (motion-JPEG) (disconnected)
inurl:view/indexFrame.shtml
inurl:view/index.shtml
inurl:view/view.shtml
liveapplet
intitle:”live view” intitle:axis
intitle:liveapplet
allintitle:”Network Camera NetworkCamera” (disconnected)
intitle:axis intitle:”video server”
intitle:liveapplet inurl:LvAppl
intitle:”EvoCam” inurl:”webcam.html”
intitle:”Live NetSnap Cam-Server feed”
intitle:”Live View / – AXIS”
intitle:”Live View / – AXIS 206M”
intitle:”Live View / – AXIS 206W”
intitle:”Live View / – AXIS 210?
inurl:indexFrame.shtml Axis
inurl:”MultiCameraFrame?Mode=Motion” (disconnected)
intitle:start inurl:cgistart
intitle:”WJ-NT104 Main Page”
intitle:snc-z20 inurl:home/
intitle:snc-cs3 inurl:home/
intitle:snc-rz30 inurl:home/
intitle:”sony network camera snc-p1?
intitle:”sony network camera snc-m1?
site:.viewnetcam.com -www.viewnetcam.com
intitle:”Toshiba Network Camera” user login
intitle:”netcam live image” (disconnected)
intitle:”i-Catcher Console – Web Monitor”

Và tìm 1 trang bất kì rồi vào ngó ngó Tut này cũng hơi nhảm nhí 1 chút vì chẳng có vẹo j cả
Nhưng bạn có thể vọc 1 chút...chỉnh camera trái fải lên xuống tùy bạn )
Nguồn: viettinhoc.com