kết quả từ 1 tới 2 trên 2

killmark cf

 1. #1
  Ðến Từ
  Huyên Phước Long
  Thành Viên Thứ: 113292
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  14

  kill mark CF Đẹp 2012

  1. Kill mark CF Đẹp 2012


   Cách sử dụng: *Killmark *


   B1: Giải nén
   B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng. có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
   B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó

   B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark
   B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
   B6: Vào game chơi bình thường


   Lưu ý: X là tên ô bạn copy CF, ABC, là tên thư mục nối, ví dụ như CF nhà mình copy ở
   C:\ProgramFiles\VTCGame\Dokich
   thì ở đây, X là ổ C còn ABC là ProgramFiles


  Cách sử dụng: *theme Ely Trần Sexy*

  B1
  : Giải nén

  B2: mở ra cho đến hết khi nào gặp các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,...
  B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó

  B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark
  B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
  B6: Vào game chơi bình thường


  Lưu ý: X là tên ô bạn copy CF, ABC, là tên thư mục nối, ví dụ như CF nhà mình copy ở
  C:\ProgramFiles\VTCGame\Dokich
  thì ở đây, X là ổ C còn ABC là ProgramFiles

  Dow Load Killmark CF King :
  mediafire.com/?4ignad4ogxitimf

  Dow Load CF Class BlueSKull :
  mediafire.com/?g5m86egs7acpipc


  Dow Load Killmark CF Royal :
  mediafire.com/?7aonwuon0ac9exq  Dow Load Killmark CF Butterfly :
  mediafire.com/?oxh339pqnv20nr3


  Dow Load Killmark CF Razer v2 :
  mediafire.com/?h9k5mprjqygpbtr


  Dow Load killmark CF Killmark âm bản :
  mediafire.com/?xucs5g0vmm0blqg


  Dow Load killmark CF Chôm Chôm :
  mediafire.com/?r8yt04pepxg6xkb


  Dow Load killmark CF badge_grenade :
  mediafire.com/?tkz87nhkeoe9v4k


  Dow Load killmark CF Basic :
  mediafire.com/?by8m340rchgs6s5


  Dow Load Kill CF Mark Ring :
  mediafire.com/?4mgtgle9mkipulo  Dow Load KillMark CF Bi's :
  mediafire.com/?8jptwioc8znh52n


  Dow Load Killmark CF BADGE :


  mediafire.com/?ykdm9foulzkjrc9


  Dow Load Killmark CF German Old :
  mediafire.com/?a2e17h2b7keyv1l


  Dow Load Killmark CF African Mark :
  mediafire.com/?102zanvyl7pl1kp - http://www.mediafire.com/?102zanvyl7pl1kp


  Dow Load Killmark CF Life Wings :
  mediafire.com/?xztwce703n9nnhb


  Dow Load Killmark CF Lava Spiny Wings :
  mediafire.com/?0mbple2gooubwbu


  Dow Load Killmark CF Leaf Up Grade :
  mediafire.com/?y5upf86s9og8k8k


  Dow Load Killmark CF sexy Girl :
  mediafire.com/?dgbmq9qum79odpd


  Dow Load killMark CF Zombie By Enzo :
  mediafire.com/?tftow2x1ybdxdty


  Dow Load killMark CF Zombie University Of Civil Engineering :
  mediafire.com/?m49crt2xcceem54
  ]

  Dow Load Skin CF Barret M99 Gold :
  mediafire.com/?fh6fwcd4hio3e5v


  Dow Load Skin CF Barret M99 Ter :
  mediafire.com/?733xhs4fv52wstd


  Dow Load Skin CF M4A1 Dragon Blue :
  mediafire.com/?zn74198t88vwt5e  Dow Load Skin CF AWM Royal :
  mediafire.com/?q93o0auxa5cdtgs


  Dow Load Skin CF AK-47 Blood :
  mediafire.com/?r7jy3a2ax8n2unj


  Dow Load Theme CF Ely Trần Sexy :
  mediafire.com/?51azvq6ba7vkhr6


  Dow Load Theme CF Ely Trần Sexy :
  mediafire.com/?51azvq6ba7vkhr6


  Dow Load Theme CF Ely Trần Sexy :

  mediafire.com/?51azvq6ba7vkhr6
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 123902
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Ðề: Killmark CF Skin & Theme Ely Trần Sexy 1109 Cực Đẹp

  nike cho cậu