kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Mấy anh chị giúp em cái liên kết csdl cái

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 129568
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Question Mấy anh chị giúp em cái liên kết csdl cái

  em muốn tạo 1 windows form đăng nhập. đăng nhập thành công thì vào phần mềm(vidu: hack picachu hay cái đọc được 1 thông báo gì đó...), không thành công thì sẽ thông báo không thành công(nếu ở đây có thể báo là đăng nhập sai user hoặc mật khẩu thì càng tốt), và quay lại ô đăng nhập. ở đây em muốn liên kết cơ sở với access(Database.mdb). em mới viết được code có tới đây là bí rồi hjx hjx, a chị giúp dùm em nhak...
  code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Drawing;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;


  namespace dangnhap
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }
  OleDbConnection cn = new OleDbConnection(); //Khai báo biến toàn cục
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  try
  {
  if (txtDangnhap.Text == "" || txtMk.Text == "")
  {
  MessageBox.Show("Bạn chưa điền đầy đủ thông tin", "Có lỗi xảy ra!");
  txtDangnhap.Focus();
  return;

  }
  else
  {
  try
  {
  if (cn.State == ConnectionState.Broken || cn.State == ConnectionState.Closed)
  {
  string strSQL = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=C:\\Database.mdb";
  cn.ConnectionString = strSQL;
  cn.Open();
  MessageBox.Show("Kết nối csdl thành công", "Thông báo");
  }

  }
  catch
  {
  MessageBox.Show("Không Kết Nối Được CSDL", "Thông báo");
  txtDangnhap.Focus();
  }
  }
  }
  catch
  {
  MessageBox.Show("bạn đã quên user hoặc mật khẩu vui long đăng nhập lại");
  txtDangnhap.Focus();
  }
  }
  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát hay không ", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning, MessageBoxDefaultButton.Button1) == DialogResult.OK)
  {
  this.Close();
  }
  }
  }
  }
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 148138
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  6

  Ðề: mấy anh chị giúp em cái liên kết csdl cái

  cái này thì phê thiệt