Người lấy đi niềm tin,
Bỏ lại ta hụt hẩng
Lấy con đường hoa mộng,
Trả lại cánh đồng hoang
Mang theo giấc ngủ ngoan,
Trao ta cơn ác mộng...
Giử sâu niềm rung động,
Chừa lại nổi buồn đau!
Sao không lấy u sầu?
Cho ta vui trở lại.
Không lấy đi khờ dại,
Để ta mãi thiết tha....