Người Hy Bá Lai nhảy múa

hai người hy bá lai đang nhảy múa

người hy bá lai nguoi hy ba lai nhảy hip hop

người hy bá lai nguoi hy ba lai thổi kèn

người hy bá lai nguoi hy ba lai chơi trò lộn vòng

người hy bá lai nguoi hy ba lai chơi nhạc ở một góc phố tại thánh địa gierusalem

người hy bá lai chơi trò trực thăng

người hy bá lai chơi trò trực thăng

người hy bá lai cột bong bóng

người hy bá lai đi trên đường

một người đàn ông hy bá lai đang cầu nguyện

người hy bá lai

trẻ em người hy bá lai

người hy bá lai chơi nhạc

trẻ em người hy bá lai thổi sừng

người hy bá lai bắn cung

Nguồn Otofun