Anh yêu em từ khi nào chẳng biết
Yêu thật nhiều tha thiết ở trong tim
Người mải miết tìm tình yêu khác
Mà vô tình dẫm nát trái tìm tôi
Đêm tiếp đêm không bao giờ trở lại
Ngày qua ngày cứ mãi trôi xa
Đã khuya rồi sao tôi còn chưa ngủ ???
Hay là tôi đang nhớ ai kia
Nhớ một người mãi không nhớ tôi
Nếu yêu tôi xin người đừng lạnh nhạt
Đừng bỏ tôi trong bóng tối âm u
Đừng kéo thêm những lớp mây mù
Nếu một mai em thuộc về người khác
Anh mỉm cười định mệnh phải không em
Lá trên cành có lúc chẳng còn xanh
Ai dám chắc lòng ai không thay đổi