Cụ Việt Kìều trốn nhà dối vợ,
Mê bồ nhí nhưng sợ có bầu,
Cùng người yêu kế hoạch đã lâu,
Bể chương trình, thử bầu dương tính.
Nghe kết qủa, ông cụ luýnh quýnh,
Để người tình lại tỉnh bên nhà,
Dặn kỹ nàng gửi tấm thiệp qua,
Ghi "hủ tíu" hiểu ra trai gái.
Về Hoa Kỳ khoan khoái trở lại,
Cùng cụ bà thoải mái rong chơi,
Chín tháng sau tấm thiệp đến nơi,
Cụ liếc qua xong rồi chết giấc.
Cụ bà vội kêu xe cứu cấp,
Chở cụ ông vào gấp nhà thương.
Bác sĩ trực hỏi bệnh tỏ tường:
"Cụ ông sao bỗng dưng té xỉu?"
Cụ bà giơ tấm thiệp: "Hủ tíu,
Hủ tíu, hủ tíu, lại hủ tíu:
Hai tíu không, hai tíu bò viên"
Ông bác sĩ nhanh trí nói liền:
"Đào sinh tư, đòi tiền, cụ ngất."


ST