Chào mọi người mình tên Đại, vừa tốt nghiệp CNTT trường KT KT BL, hiện chưa có việc làm nên hôm nay post bày lên để tìm việc làm, ...
Lĩnh vực nghành nghề:
+ Tạo website
+ Sữa chữa máy tính và cài phần mềm,...
+ Xữ lý hình ảnh,...
Ngoài ra còn nối mạng và ngoài nghề có thể làm nhân viên bán hàng đều được, mình rất thích tìm tòi và học hỏi cái mới nhất là về khoa học và công nghệ, số phone của Đại: 0907432738, Đại sẵn sàng di chuyễn trong khu vực tĩnh vì công việc, mong được sự giúp đỡ của quý anh chị cô bác ,...