Hu hu tình hình là em mới vừa download xong game far cry mà nó không có crack, tìm mãi không ra xin mấy bác thương tình giúp em