Tất nhiên đây chỉ là mô phỏng và nó chắc chắn sẽ không xảy ra vào ngày 21/12/2012 vì chẳng có thiên thạch nào đang bay về trái đất cả