Có ai còn nhớ nhân vật Chí Phèo ăn vạ và Thị Nở với bát cháo hành trong truyện của Nam Cao không??? Mình show cho một tấm hình về Chí Phèo - Thị Nở vẽ tay cho pà kon chiêm ngưỡng nhé. Sản phẩm đầu tay của mình, cho xin ý kiến chút nhưng đừng ném gạch mình nhé