Cách in 2 mặt giấy trong Word & Excel 2003, 2007, 2010

Còn nhiều cách khác nữa, mình sẽ cập nhật sau. Tôi đang chờ tin của các bạn.

Xin hướng dẫn tiếp các cách khác về việc in hai mặt Word, Excel của 2003, 2007, 2010.