Hình ảnh lâu đài tuyệt đẹp trên toàn thế giới

Lâu đài Gifu, Nhật Bản

Krak des Chevaliers, Syria

Lâu đài Kilkenny, Ireland

Lâu đài Peles, Romania

Lâu đài Matsumoto,Nhật Bản

Lâu đài Blair, Scotland

Lâu đài Hohensalzburg, Áo

Lâu đài Sleeping Beauty, Pháp

Lâu đài La Mota, Tây Ban Nha

Lâu đài De Haar, Hà Lan

Lâu đài Moritzburg, Đức

Lâu đài Chambord, Pháp

Lâu đài Lichtenstein, Đức

Lâu đài Coca, Tây Ban Nha

Lâu đài Hochosterwitz, Áo

Lâu đài Frederiksborg, Đan Mạch

Burg Hohenwerfen Castle, Áo