CHÚC cho mọi nhà một năm mới,
MỪNG hạnh phúc vui xuân phơi phới
NĂM tới bình an đặng tuyệt vời
MỚI mẻ gia tiên LỘC tấn tới
AN gia đón tết đều viên mãn
KHANG niên xin chúc nên DUYÊN mới
THỊNH phát CÔNG DANH rạng ngời ngời
VƯỢNG rộ CHÍ bền vui song HỈ