Download Feeding Freenzy 1,2 full crack - Cá lớn nuốt cá bé, cá lớn ăn cá bé, cá lớn đớp cá bé cho pc, máy tính laptop offline Full free

Feeding Freenzy 1 - Cá lớn nuốt cá bé 2:


cá lớn đớp cá bé

game ca lon nuot ca be 1Game cá lớn ăn cá bé Feeding Freenzy có nội dung đơn giản, hình ảnh đẹp, âm thanh tạm. Tốt cho trẻ em, thư giãn lúc căng thẳng,...
Yêu cầu phần cứng : Game rất nhẹ, mọi máy cùi nhất của cùi cũng chơi được.

Feeding Freenzy 2 - Cá lớn nuốt cá bé 2:
game ca lon nuot ca be 2Game ca lon nuot ca be có nội dung đơn giản, hình ảnh đẹp, âm thanh tạm. Tốt cho trẻ em, thư giãn lúc căng thẳng,...
Phiên bản thứ 2 có thay đổi không đáng kể, có 1 chút thay đổi về hình ảnh và có thêm phần bắt mồi trên không khá thú vị, các bạn hãy khám phá sau.
Yêu cầu phần cứng : Tuy là bản 2 nhưng game vẫn rất nhẹ, mọi máy cùi nhất của cùi cũng chơi được.

2 bản này rất nhẹ nên mình cho chung 1 file , khoảng 20Mb.
Download game cá lớn nuốt cá bé 1, 2 full crack offline cho máy tính:
download
upfile.vn/9aoS
fshare.vn/file/TPAR6JH88T/