Lý Con Sáo Bạc Liêu - Phi Nhung 1999

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kGJHyLnsVNWLdSJykvJyFHZn&autostart=false

Danh sách các các khúc trong album
1 Lý Con Sáo Bạc Liêu - Phi Nhung
2 Phản Bội - Phi Nhung
3 Lần Đầu Nói Dối - Phi Nhung
4 Đường Tình Đôi Ngã - Phi Nhung
5 Tội Tình - Phi Nhung
6 Rồi Ngày Mai Xa Nhau - Phi Nhung ft. Thế Sơn
7 Để Tóc Nàng Ngủ Yên - Phi Nhung
8 Khổ Tâm - Phi Nhung
9 Người Em Xứ Bưởi - Phi Nhung