Trăng Mõng Mãnh.

Có những vần trăng khi tròn khi khuyết
Có những đêm dài gợi ánh tà dương
Lòng anh còn thương khi biễn sống bọt bèo
Trăng tõ đầu cầu gợi nhớ quê hương
Cùng trăng vào đêm lu mờ đê nhõ
Gỡi nhớ gỡi thương yêu mãnh trăng tà
Như anh yêu em bóng hình trăng mưa dỡ
Giọt mưa rớt đầy trên lá và hoa
Trên đê thôn nhõ như ân tình qua năm tháng
Như trong tim anh gợi nhớ tình em
Cùng bao kỹ niệm chỡ đầy chất chứa
Hõi vạn trăng sầu phãi nhớ em chăng
Hõi gió và mưa về khi đêm vắng
Hõi hoa cõ dại nỡ vạn mùi hương thoãng
Trăng về đêm sương yêu ân tình lá đỗ
Nước chãy giữa dòng sông mãi có tình thương
Con sông quê hương xuồng chèo đôi ngã
Nước cuộng bao chiều gió nước cuốn trôi
Sông dài chiều về cạn dòng rồi sông đục
Cát trắng trên sông hạt bụi cát buồn

hạt cát bừng biền tình như cát
lấp cát mộ phần yêu mãi tình nhau...