Clip Mình tự làm ae xem có sai sót gì thỳ hướng dẫn mình thêm nhé rất zui khi đc làm wen vs mọi người