Justin Bieber 2013, Album Justin Bieber mới nhất 2013: Believe Acoustic

Believe Acoustic là remix album thứ 3 của Justin Bieber. phát hành vào ngày 29/1/2013. Album bao gồm 10 ca khúc chính và 1 bản bonus, trong đó có 7 bản Acoustic và 1 bản live của các ca khúc trong album Believe, 2 ca khúc mới toanh Yellow Raincoat và I Would, cuối cùng là ca khúc bonus Nothing Like Us.

Xem thêm: Những bài hát hay nhất của Justin Bieber

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kmcnyLHsdcLEaBVyZbxtDmLG&autostart=false

Danh sách các ca khúc trong album:
1 Boyfriend (Acoustic) - Justin Bieber
2 As Long As You Love Me (Acoustic) - Justin Bieber
3 Beauty And A Beat (Acoustic) - Justin Bieber
4 She Don't Like The Lights (Acoustic) - Justin Bieber
5 Take You (Acoustic) - Justin Bieber
6 Be Alright (Acoustic) - Justin Bieber
7 All Around The World (Acoustic) - Justin Bieber
8 Fall (Live) - Justin Bieber
9 Yellow Raincoat - Justin Bieber
10 I Would - Justin Bieber
11 Nothing Like Us - Justin Bieber