Huyện Phước Long tổ chức thành công hội thi môi trường "Tuổi trẻ Phước Long hành động bảo vệ đa dạng sinh học" năm 2010.
Thực hiện Kế hoạch số 15 ngày 21/7/2010 của Tỉnh đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu, Huyện ủy – UBND huyện đã chỉ đạo Huyện đoàn, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Đài truyền thanh huyện phối hợp tổ chức hội thi môi trường huyện Phước Long năm 2010 với chủ đề “Tuổi trẻ Phước Long hành động bảo vệ đa dạng sinh học”.
Tham gia hội thi có 13 đội của các xã, thị trấn và ban ngành huyện. Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và quần chúng nhân dân trong huyện về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ sự sống của trái đất trước những tác động nguy hại của biến đổi khí hậu. Cũng thông qua hội thi lần này giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, cũng như tuổi trẻ Phước Long có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự sống bền vững trên trái đất, có những hành động thiết thưc để chặn đứng nguy cơ giảm đa dạng sinh học, khai thác và sử dụng đa dạng sinh học một cách bền vững.
Đồng thời lựa chọn đội ngũ tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường, có kế hoạch bồi dưỡng và chọn ra đội có thành tích cao để tham gia hội thi cấp tỉnh.
Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Bệnh viện đa khoa huyện, giải nhì cho đội xã Hưng Phú, giải ba cho đội trường THPT Trần Văn Bảy và 02 giải khuyến khích cho đội Công an huyện và xã Vĩnh Phú Đông.