kết quả từ 1 tới 2 trên 2

File host facebook tháng 2/2013 VNPT, FPT - Dải Ip Facebook

  1. #1
    Ðến Từ
    TP. Hồ Chí Minh
    Thành Viên Thứ: 2
    Bài gửi
    10.827

    File host facebook tháng 2/2013 VNPT, FPT - Dải Ip Facebook

    File host thang 2 nam 2013, file host facebook, dải ip vào facebook năm 2013

    File host facebook tháng 2/2013 VNPT, FPT - Dải Ip Facebook
    facebook


    Một số mạng như VNPT hoặc viettel ở một số tỉnh vẫn chặn facebook. Thay vì phải vào facebook 1 cách chậm chạp với phần mềm ultrasurf thì các bạn sửa file host nhé, a lười sửa thì có thể download file host ở phía dưới.

    download
    http://file.vforum.vn/diend....net_hosts.zip


    Sau đó giải nén và chép đè vào đường dẫn:
    C:\Windows\System32\drivers\etc
    Nếu không được thì các bạn thử 1 số dải IP dưới đây:

    Dải IP 1:
    153.16.15.71 facebook.com
    153.16.15.71 www.facebook.com
    153.16.15.71 apps.facebook.com
    153.16.15.71 login.facebook.com
    153.16.15.71 graph.facebook.com
    153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
    153.16.15.71 developers.facebook.com
    153.16.15.71 error.facebook.com
    153.16.15.71 vupload.facebook.com
    153.16.15.71 upload.facebook.com
    153.16.15.71 secure.facebook.com
    153.16.15.71 connect.facebook.com
    153.16.15.71 channel.facebook.com

    Dải IP 2:
    125.252.224.88 facebook.com
    125.252.224.88 www.facebook.com
    69.63.181.12 apps.facebook.com
    69.63.187.16 facebook.com
    69.63.181.22 login.facebook.com
    69.63.186.12 apps.facebook.com
    69.63.187.16 www.facebook.com
    69.63.181.22 www.login.facebook.com
    153.16.15.71 www.facebook.com
    153.16.15.71 www.logins.facebook.com
    153.16.15.71 facebook.com
    153.16.15.71 logins.facebook.com
    153.16.15.71 apps.facebook.com
    153.16.15.71 upload.facebook.com
    153.16.15.71 www.connect.facebook.com
    153.16.15.71 graph.facebook.com
    153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
    153.16.15.71 developers.facebook.com
    153.16.15.71 error.facebook.com

    Dải IP 3:
    125.252.224.88 facebook.com
    125.252.224.88 www.facebook.com
    69.63.181.12 apps.facebook.com
    69.63.187.16 facebook.com
    69.63.181.22 login.facebook.com
    69.63.186.12 apps.facebook.com
    69.63.187.16 www.facebook.com
    69.63.181.22 www.login.facebook.com
    153.16.15.71 www.facebook.com
    153.16.15.71 www.logins.facebook.com
    153.16.15.71 facebook.com
    153.16.15.71 logins.facebook.com
    153.16.15.71 apps.facebook.com
    153.16.15.71 upload.facebook.com
    153.16.15.71 www.connect.facebook.com
    153.16.15.71 graph.facebook.com
    153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
    153.16.15.71 developers.facebook.com
    153.16.15.71 error.facebook.com
    Quick reply to this message Trả lời       


  2. #2
    Ðến Từ
    Tỉnh Khác
    Thành Viên Thứ: 80883
    Giới tính: Nữ
    Bài gửi
    1

    Ðề: File host facebook tháng 2/2013 VNPT, FPT - Dải Ip Facebook

    cám ơn bạn nhìu lắm!:yy173:

Nhãn