Xinh hỏi hiện tại TP Bạc liêu có liên đoàn nào hđ hk? cho e xin 1 ve' yk!

LV 182 zone1 [T][T]rung
Lv195 zone 2 aibaoconbo