Album Cao Thái Sơn 2013: Nước mắt
Đây là album Single mới nhất của ca sĩ Cao Thái Sơn đầu năm 2013, ngoài ra các bạn có thể nghe những bài hát hay nhất của Cao Thai Son khác.

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/ZGcmtLHadxDbkNxyLFJtDGZn&autostart=false


1 Nước Mắt - Cao Thái Sơn
2 Nước Mắt (Beat) - Cao Thái Sơn
3 Chào Xuân - Cao Thái Sơn