Album Tuấn Hưng 2013 mới nhất: Anh nhớ em

Album “Ảo giác” là Album vol.11 của ca sỹ Tuấn Hưng, và đây cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của Tuấn Hưng trong năm 2012.

Album gồm 7 ca khúc được xếp vào dạng ca khúc “hit” của ca sỹ Tuấn Hưng gồm: Anh nhớ em; Aỏ giác; Tìm lại hạnh phúc; Như giấc mơ qua; Sao không cho nhau; Độc thoại; Đam mê. Các ca khúc đều do các người bạn, người em thân thiết của Tuấn Hưng viết lời như ca sỹ Anh Tú, Quang Mẫn, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Hồng Thuận, Khắc Việt.

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kmJnTZnNdxvvmdLtkFcyFHLn&autostart=false

Danh sách các các khúc trong album Tuấn Hưng 2013:
1 Anh Nhớ Em - Tuấn Hưng
2 Ảo Giác - Tuấn Hưng
3 Tìm Lại Hạnh Phúc - Tuấn Hưng
4 Như Giấc Mơ Qua - Tuấn Hưng
5 Sao Không Cho Nhau - Tuấn Hưng ft. Khắc Việt
6 Độc Thoại - Tuấn Hưng
7 Đam Mê - Tuấn Hưng
8 Anh Nhớ Em (Beat) - Tuấn Hưng
9 Ảo Giác (Beat) - Tuấn Hưng
10 Tìm Lại Hạnh Phúc (Beat) - Tuấn Hưng
11 Sao Không Cho Nhau (Beat) - Tuấn Hưng ft. Khắc Việt
12 Đam Mê (Beat) - Tuấn Hưng