NỘI DUNG SỰ KIỆN
Trong thời gian sự kiện, hàng ngày các Gunner sử dụng 6 lần Loa lớn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận quà.

THỜI GIAN DIỄN RA
Thời gian bắt đầu: 05/03/2013
Thời gian kết thúc: 17/03/2013
PHẦN THƯỞNG
Hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được tất cả những phần quà sau:

Tên vật phẩm Số lượng Tình trạng
Điểm Vinh Dự 2 Khóa
[Chiến hồn đơn] 5 Khóa
LƯU Ý QUAN TRỌNG
Nhiệm vụ dành cho các Gunner từ Level 8 trở lên.
Nhiệm vụ mỗi ngày hoàn thành tối đa là 5 lần.