Giới thiệu 1 phần mềm FIFA Killer. Giúp các bạn đóng ứng dụng khi FIFA bị treo,bị đen màn hình,...
Khi FIFA bị treo hay bị đen, bạn chỉ cần sử dụng phím nóng Ctrl+Alt+F4 là có thể kill nó gọn nhẹ mà kg cần phải reset máy.Rất thik hợp cho các phòng nét.
Xem mẫu sân
Mã:
nv0.upanh.com/b1.s35.d3/eb34805156884b626bbbb2152ab4d43d_54235510.1.bmp
nv1.upanh.com/b6.s33.d1/a3d0bc684d8f4e668bcffee81c561fec_54235511.2.bmp
nv3.upanh.com/b4.s35.d2/584ba7433ecba08001c9f4d3aaa0143d_54235513.3.bmp
nv5.upanh.com/b3.s34.d1/109007d3c46dea8a6fb9697efa4d4f70_54235515.4.bmp
Liên hệ nhận link :
Mã:
oginotom@gmail.com