Vao facebook thang 3 nam 2013, File host facebook 3/2013 VNPT FPT


File host facebook 3/2013 VNPT FPT - Cách vào facebook
facebook

Gần đây mạng VNPT và một số mạng Viettel FPT có chặn facebook nên các bạn có thể không vào facebook được, sử dụng các phần mềm phụ trợ dùng proxy để vào facebook là 1 lựa chọn không tồi tuy nhiên nó lại bị hạn chế bởi tốc độ khi vào web. Vì thế sửa file host là cách tốt nhất và hoàn toàn an toàn.

Cập nhật File host facebook 2013 mới nhất VNPT FPT liên tục

Các bạn có thể download file hosts về sau đó giải nén và copy dán đè vào đường dẫn:
C:\Windows\System32\drivers\etc
download
http://file.vforum.vn/vforum.vn_hosts.zip
Password: www.vforum.vn

Vào facebook với Hotspot Shield


hoặc sửa file host ở đường dẫn trên và thêm vào cuối dòng IP này để vào facebook:
173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 facebook.com - www.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com - www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Sau đó các bạn đổi DNS google nếu chưa vào facebook được:

Trên màn hình Properties, chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4), sau đó bấm tiếp vào Properties. Trên màn hình hiện ra bạn bấm vào Use the following DNS server addresses: sau đó điền giá trị của DNS server ở trên vào ô Prefered DNS Server và Alternate DNS Server.
+ Prefered DNS Server: 208.67.222.222 (hoặc 8.8.8.8 nếu bạn muốn dùng Google DNS)
+ Alternate DNS Server: 208.67.220.220 (hoặc 8.8.4.4 nếu bạn muốn dùng Google DNS)
Sau đó bấm OK để cập nhật DNS mới.


Hình minh họa cách đổi DNS để vào facebook ở dưới đây: