Một mình một ngựa chạy bon bon
Năm tháng quê hương nhớ mỏi mòn
Giếng nước bờ tre đàn em nhỏ
Trâu về tiếng mõ rộn đường thôn

Kìa em cắt lúa trời đang sớm
Mỗi nhát liềm đưa tiếng cười giòn
Hồng hồng đôi má hàm răng trắng
Gió thoảng ban mai mát tâm hồn.