cho em hỏi máy em bị lỗi như thế này thì bị gì ạ?
cứ mỗi khi khởi động lại máy là lại bị hiện lên như thế này:
Line 1735(File "C:\Windows\System32\IDMSL Auto Update.exe"):
Error? Array variable has incorrect number of subscripts or subscirpt dimension range exceeded.

hiện lên thế em cứ bấm dấu đóng lại nhưng bữa sau lại bị thế?
ai giúp em với ạ
em cảm ơn!