Ngày ấy bây giờ đã xa xôi
Tôi viết vầng thơ để thay lời
Người đi xa mãi lòng tôi nhớ
Biết phút tâm tình ai nhớ ai.

TrangKhuyet

Ngày mai e sẽ ra đi
Anh mang nổi nhớ trắng đêm một mình
Ngày mai e sẽ bên ai
Anh đem kỷ niệm nâng niu đợi chờ
Ngày mai e sẽ không chờ
Vì đang hạnh phúc có chi em chờ
Còn anh một nổi riêng tư
Đem vào miền nhớ xa xăm thuở nào.

TrangKhuyet