Các bạn ơi, chuyện là thế này: Mình muốn upload 1 file lên mạng, mà muốn lưu trữ mãi mãi hoặc lưu lâu lâu, thì mình nên dùng Mega.co.nz, Fshare.vn,share.vnn.vn/ hay mediafỉe