kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Anh(chị) nào biết cách làm bài này chỉ dậy em với

 1. #1
  Ðến Từ
  Huyện Hòa Bình
  Thành Viên Thứ: 138251
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Question Anh(chị) nào biết cách làm bài này chỉ dậy em với

  47. XÂU KÍ TỰ NGOẶC
  Tên chương trình: BRACKETS.???

  Xét câu chỉ chứa các kí tự ngoặc tròn (,), ngặc vuông [,] và ngoặc nhọn {,}. Để ngắn ngọn, ta gọi nó là xâu ngoặc.
  Định nghĩa xâu ngoặc đúng.
  · Xâu rỗng được coi là xâu ngoặc đúng.
  · Nếu a là xâu ngoặc đúng thì (a), [a], {a} cũng là các xâu ngoặc đúng.
  · Nếu ab là các xâu ngoặc đúng thì ab cũng là xâu ngoặc đúng.
  Cho xâu S độ dài n. Xâu SkSk-1Sk-2... SnS1S2... Sk-1 được gọi là xâu đẩy vòng của S. Bản thân S cũng là một xâu đẩy vòng của S.

  Yêu cầu: Cho xâu ngoặc S có độ dài không quá 1000. Hãy xác định có tồn tại một xâu đẩy vòng của S là xâu ngoặc đúng hay không và đưa ra câu trả lời Yes hoặc No.
  Dữ liệu: Vào từ file văn bản BRACKETS.INP gồm một dòng chứa xâu S.
  Kết quả: Đưa ra file văn bản BRACKETS.OUT câu trả lời Yes hoặc No.

  Ví dụ
  BRACKETS.OUT
  Yes
  BRACKETS.INP
  } {} (){
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 157054
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3

  Reply: Anh(chị) nào biết cách làm bài này chỉ dậy em với

  em cứ từ từ mà đọc đi nhé