Hôm nay, hôm qua, ngày kia nữa
Tôi vẫn âm thầm, lặng nhớ em
Góc phố khi xưa, ngày hò hẹn
Vẫn còn như in chuyện chúng ta

Thời gian qua mong gì trở lại
Niềm riêng mang, nặng mối tình sâu
Biết ngày nay e có còn nhớ
Hay vẫn vu vơ Chuyện đã rồi

Người xưa yêu hỡi, câu thương nhớ
Chỉ biết làm thơ để tự sầu
Dù cho xa cách, tôi vẫn nghỉ
Thầm chúc em vui, tuổi mộng thùy

Tôi như thi sĩ âm thầm lặng
Chấp bút làm thơ tỏ nổi lòng
Hôm nay, hôm qua, ngày sau nữa
Tôi nhớ một người không nhớ tôi.