Cánh hoa dầu tung bay trong gió
Nhớ thuở nào hai đứa bên nhau
Dưới con đường tình yêu trải rộng
Cái thuở nào, ngày ấy xa xôi....