Bài thơ : MƯA BẠC LIÊU

(Mục đồng Phố Núi - Đức Minh)

Mưa Bạc Liêu lạ ghê!
Người đến chẳng cho về
Tới thăm rồi nhớ mãi
Lòng cứ buồn lê thê!

Mưa Bạc Liêu lạ ghê!

Người ta mặc áo dài
Mà sao mưa to thế!
Mưa làm ướt tóc thề!

Mưa Bạc Liêu lạ ghê!

Người ta đứng núp chung
Mà tự dưng đỏ mặt!
Làm người ta thấy quê!

Mưa Bạc Liêu lạ ghê!

Tự dưng tạnh nhanh thế!
Người ta chưa kịp ngỏ
Để người ta đưa về!

Mưa Bạc Liêu lạ ghê!

Cầu Kim Sơn còn ướt
Dáng ai đang nhẹ bước
Mưa Bạc Liêu lạ ghê!