kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Video Học các hàm Excel hữu ích nhất

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  Video Học các hàm Excel hữu ích nhất

  Video Học các hàm Excel hữu ích nhất

  Đây là những video hướng dẫn học Excel rất hữu ích, các bạn có thể áp dụng cho các phiên bản Excel mới nhất Excel 2007, 2010, 2013 hay excel phiên bản cũ 2003. Có cả các file bài tập và bài giải, để thì rất hữu ích cho các bạn học excel căn bản cũng như các bạn muốn ôn tập lại excel

  Video Học các hàm Excel hữu ích nhất  Nội dung bài học Excel
  Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Microsoft Excel
  Bài 2: Hàm Điều Kiện IF
  Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or
  Bài 4: Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID Hàm SumIf
  Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm Do Tìm Vlookup
  Bài 6: Hàm Value,Hàm Vlookup
  Bài 7: Hàm Hlookup
  Bài 8: Ôn Tập Hàm Vlookup,Hlookup
  Bài 9: Sử Dụng Chức Năng Advanced Filter Để Rút Trích Dử Liệu
  Bài 10: Hàm Index,Hàm Match,Hàm Dsum
  Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp

  Ôn Tập Kết Thúc Môn Và Giải Đề Thi (P1)
  Ôn Tập Kết Thúc Môn Và Giải Đề Thi (P2)
  File bài tập Excel:
  File Giải bài Tập Excel:
  Flie Giải Bài Tập Theo Video
  File 10 Đề Thi Excel:
  Flie Giải 10 Đề Thi Excel:

  Hướng dẫn học Excel


  Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Microsoft Excel
  Bài 2: Hàm Điều Kiện IF


  Download các file để học Excel

  download
  File bài tập Excel:
  mediafire.com/?cn9bqzoxqfdwbzo


  File Giải bài Tập Excel:
  mediafire.com/?9tp4ra89tv2ilt4

  Flie Giải Bài Tập Theo Video:
  mediafire.com/?18fndt0zg3r0jfw


  File 10 Đề Thi Excel:
  mediafire.com/?p7gnbx2c0uvs456


  Flie Giải 10 Đề Thi Excel:
  mediafire.com/?zna8d5q5fjp3p9w


  Cách video hướng dẫn học Excel tiếp theo ở bên dưới...
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  Reply: Video Học các hàm Excel hữu ích nhất

  Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or
  Bài 4: Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID Hàm SumIf
 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  Reply: Video Học các hàm Excel hữu ích nhất

  Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm Do Tìm Vlookup


  Bài 6: Hàm Value,Hàm Vlookup
 4. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  Reply: Video Học các hàm Excel hữu ích nhất

  Bài 7: Hàm Hlookup
  Bài 8: Ôn Tập Hàm Vlookup,Hlookup


 5. #5
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  Reply: Video Học các hàm Excel hữu ích nhất

  Bài 9: Sử Dụng Chức Năng Advanced Filter Để Rút Trích Dử Liệu
  Bài 10: Hàm Index,Hàm Match,Hàm Dsum


 6. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  Reply: Video Học các hàm Excel hữu ích nhất

  Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp


  Ôn Tập Kết Thúc Môn Và Giải Đề Thi (P1)


  Ôn Tập Kết Thúc Môn Và Giải Đề Thi (P2)


Nhãn