Đây là các ebook bằng tiếng anh hướng dẫn các bạn chi tiết về jsp, bạn nào thích thì download nhe download here
mediafire.com/?sharekey=dcc59a0b4aab9f11111096d429abd3601d35a2da 6bfa27a66aab8f27f97f3d90 pass ghép file: thegioiforum.com