Mức phạt xe máy vượt quá tốc độ từ 10km, 20km mới nhất hiện nay 2013

Mức phạt xe máy vượt quá tốc độ mới nhất hiện nay 2013
Mức phạt chạy quá tốc độ đối với xe máy tăng khá mạnh so với mức trước đó


Mức phạt cho xe máy chạy quá tốc độ - Đua xe trái phép

Mức phạt vi phạm giao thông cho xe máy áp dụng theo nghị định mới nhất 71/2012/NĐ-CP đối với các lỗi: quá tốc độ, đua xe trái phép, lạng lách đánh võng. Với các lỗi này thì mức phạt vi phạm ở khu vực nội thành tại Hà Nội hoặc TP HCM cũng bằng với các khu vực khác.

Mức phạt mới sẽ được chính thức áp dụng vào ngày 10/11/2012.

Với mức phạt mới này thì lỗi quá tốc độ sẽ bị xử phạt rất nặng, có thể lên đến 2-3 triệu đồng nếu vượt quá tốc độ trên 20km/h.

Mức phạt cho xe máy chạy quá tốc độ - Đua xe trái phép - Lạng lách đánh võng

STT Lỗi vi phạm Mức phạt Mức phạt mới
1 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h 100.000 – 200.000 như cũ
2 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h 200.000 – 400.000 500.000 – 1.000.000
3 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h 500.000 – 1.000.000 2.000.000 – 3.000.000
4 Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông 2.000.000 – 3.000.000 như cũ
5 Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên 80.000 – 100.000 như cũ
6 Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông 200.000 – 400.000 như cũ
7 Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị 5.000.000 – 7.000.000 như cũ
8 Điều khiển xe thành nhóm từ 2 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định 5.000.000 – 7.000.000 như cũ