Nhạc Hòa Tấu, Độc Tấu Tân Cổ Cải Lương hayDanh sách các ca khúc trong album nhạc cải lương hay

1. Liên Khúc Cổ Nhạc Cải Lương (Đàn Tranh, Đàn Kìm) - V.A
2. Câu Vọng Cổ Dây Kép ( Guitar) - V.A
3. Sáu Câu Vọng Cổ (Đàn Tranh) - V.A
4. Sáu Câu Vọng Cổ (Đàn Kìm) - V.A
5. Sáu Câu Vọng Cổ (Đàn Nhị) - V.A
6. Uyên Ương Qua Vọng Cổ (Đàn Tranh) - V.A
7. Ba Câu Vọng Cổ (Đàn Kìm, Đàn Nhị) - V.A
8. Sáu Câu Vọng Cổ Dây Đào (Guitar) - V.A
9. Sáu Câu Vọng Cổ (Violon) - V.A
10. Sáu Câu Vọng Cổ (Đàn Sến) - V.A